Skip to main content

Импринт

Дунапак-Родина АД

бул. "Марица" № 97

4003 Пловдив

България

Тел: +359 (0)32904 501 

Факс: +359 (0)32953 390

mail(at)dunapack.bg

 

ЕИК: 115010325

Ин. по ЗДДС: BG 115010325

Регистрация ПОС. 8883/1991, Изпълнителен директор: Станислав Разпопов