This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Технологии

От края на 2011 г. Дунапак-Родина АД разполага с 2 нови производствени линии с иновативни технологии:

 • Нова технология за флексопечат с качество близко до офсетовия печат;
 • Нова технология на щанцоване;
 • Възможност за добавяне на вложки - краен продукт от три различни елемента;
 • Възможност за сгъване и залепване на съставни кутии (до 3 части);
 • Система за облекчено сгъване и залепване на кутии със светъл отвор (дисплеи);
 • Възможност за шестточково залепване.

 

В резултат на това предлагаме:

 • SRB (Shelf Ready Box) опаковки;
 • Dual-box опаковки;
 • Опаковки с допълнителни вложки;
 • Плоскощанцови опаковки до 5-цветен високоразделителен флексопечат с възможност за нанасяне на лаково покритие;
 • Висококачествени малко габаритни опаковки за електрокомпоненти;
 • Кутии с максимално увеличени светли отвори.

Благодарение на интеграцията си в PRINZHORN HOLDING, ние предлагаме богат избор от комбинации и видове хартии при производство на велпапе. Това ни прави водещи в производството на индивидуални поръчки със специфични изисквания към състава и качествата на велпапето.

Дунапак-Родина АД притежава 2 машини БИНИ за сезонно производство на щайги за плодове и зеленчуци, които предлагаме на селскостопанските производители с възможността за инсталиране до мястото на производство. Потребители на такива опаковки имат възможността да ползват машините през целия селскостопански сезон, което им дава предимство при пакетиране, транспортиране и извозване на готовата продукция.

Компанията разполага с инсталация за прецизно смесване на мастила, което позволява печат на различни партиди и поръчки с еднакъв цвят. След заявка изработваме и продаваме мастила по ПАНТОН или мостра на клиента.