This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Стажантска програма

Стажантската програма "ДАЙ СТАРТ НА СВОЯТА КАРИЕРА"  в Dunapack Packaging Plovdiv,

дава възможност на студенти последна или предпоследна година, бакалавърска или магистърска степен, да сложат началото на професионалния си път в международна компания, лидер в своята област.

За поредна година Dunapack Packaging Plovdiv ще даде шанс на студентите да влязат в избрани дирекции и отдели на компанията и да работят заедно с нас, учейки и развивайки се ежедневно.

Продължителността на стажа е от два до шест месеца.

На най-добре представилите се ще бъде направено предложение за постоянна работа при нас.

Ние Ви предлагаме да започнете професионалния си път при нас, защото:

 • Ще имате възможността да работите на пълен работен ден в екип от квалифицирани и опитни специалисти, готови да споделят знанията си;
 • Ще имате възможността да придобиете практически опит в утвърдена международна компания, лидер в своята област;
 • Ще имате възможността да създадете полезни контакти и да внесете свежи идеи в работата;
 • Ще Ви дадем шанс да се включите в модерна и съвременна работна среда и да усетите динамиката на реалния бизнес;
 • Ще Ви дадем шанса израствайки професионално да получите и възнаграждение;
 • Ще предложим постоянна работа на най-успешните сред Вас!
 • Документите, необходими за кандидатстване са:
 1. Автобиография;
 2. Мотивационно писмо с посочен период, продължителност на стажа, както и предпочитаната от Вас Дирекция / или сфера на интерес;
 3. Свидетелство за студентски права - студентска книжка, уверение, др.

Изисквания и необходими умения:

Всички кандидат-стажанти трябва да притежават:

 • Добра теоретична подготовка и силно желание да практикуват;
 • Отлично ниво на ползване на английски език;
 • Отлични компютърни умения; Autocad, EngView, CorelDraw за позицията в отдел Конструкция и дизайн;
 • Да са целеустремени, амбициозни и креативни;
 • Да са готови да посрещнат предизвикателствата на бизнеса, да са упорити и всеотдайни в изпълнението на поставените задачи;
 • Да са общителни и позитивни личности;

Предоставените при кандидатстване по обявата данни  са лични по смисъла на ЗЗЛД. Същите  ще се обработват единствено за целите на настоящия и бъдещ подбор, за максимален срок от 3 месеца, считано от датата на публикуване на обявата.

Личните Ви данни ще се обработват при стриктно спазване на законовите изисквания и няма да се предоставят на трети страни.

В процеса на подбор, запазвате всички  права, предоставени Ви от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламент за защита на личните данни на ЕС).