This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Стажантска програма

Стажантска програма "ДАЙ СТАРТ НА СВОЯТА КАРИЕРА" в "Дунапак Родина" АД, е активна вече над 15 години и дава възможност на студенти, завършили втори курс, да сложат началото на професионалния си път в международна компания, лидер в своята област.

Ние, "Дунапак Родина" АД, Ви предлагаме да започнете професионалния си път при нас, защото:

  • Ще придобиете практически опит в утвърдена международна компания, лидер в своята област;
  •  Ще създадете полезни контакти и ще внесете свежи идеи в работата;
  • Ще се включите в модерна и съвременна работна среда и ще усетите динамиката на реалния бизнес;
  •  Ще работите на пълен работен ден в екип от квалифицирани и опитни специалисти, готови да споделят знанията си;
  • Ще получите и възнаграждение, докато трупате опит;

Тази година стажантските позиции при нас са в следните направления:

Документи за кандидатстване може да изпратите на: hr.plovdiv(at)dunapack-packaging.com