Skip to main content

Стажантска програма

Стажантската програма "ДАЙ СТАРТ НА СВОЯТА КАРИЕРА"  в "Дунапак-Родина" АД,

дава възможност на студенти последна или предпоследна година, бакалавърска или магистърска степен, да сложат началото на професионалния си път в международна компания, лидер в своята област.

За поредна година "Дунапак-Родина" АД ще даде шанс на студентите да влязат в избрани дирекции и отдели на компанията и да работят заедно с нас, учейки и развивайки се ежедневно.

Продължителността на стажа е от два до шест месеца.

На най-добре представилите се ще бъде направено предложение за постоянна работа при нас.

Ние, "Дунапак- Родина" АД, Ви предлагаме да започнете професионалния си път при нас, защото:

 • Ще имате възможността да работите на пълен работен ден в екип от квалифицирани и опитни специалисти, готови да споделят знанията си;
 • Ще имате възможността да придобиете практически опит в утвърдена международна компания, лидер в своята област;
 • Ще имате възможността да създадете полезни контакти и да внесете свежи идеи в работата;
 • Ще Ви дадем шанс да се включите в модерна и съвременна работна среда и да усетите динамиката на реалния бизнес;
 • Ще Ви дадем шанса израствайки професионално да получите и възнаграждение;
 • Ще предложим постоянна работа на най-успешните сред Вас!

В зависимост от Дирекцията/сферата, към която проявявате професионален интерес, трябва да сте студенти в специалности, близки или сходни с изброените, както следва:

 • Дирекция "Продажби" - МИО, Маркетинг, Икономика и управление на търговията, Стопанско управление, Бизнес администрация, Опаковъчна техника и технологии / конструиране на опаковки/ и други икономически специалности;
 • Дирекция "Производство" - Целулоза, хартия и полиграфия, Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост, Електроника, Електротехника, Автоматизация, Машиностроене и уредостроене, Машиностроителна техника и технологии, Индустриален мениджмънт, Мениджмънт на автомобилния транспорт и други технически специалности;
 • Дирекция "Финанси" - Счетоводство и контрол, Финанси, и други специалности с финансова насоченост или други икономически специалности.

Стажантски позиции 2018:

 • Дирекция Продажби, в отдел Обслужване на клиенти – 1 стажант Обслужване на клиенти;
 • Дирекция Производство, в отдел Поддръжка – 1 стажант с профил инженер електро и автоматизация и 1 стажант с профил машинен инженер;
 • Дирекция Финанси, в отдел Счетоводство – 1 стажант Счетоводител;

За тези позиции е задължително добро умение за работа с компютър, владеене на MS Office и английски език, като стажът може да започне веднага, след одобрение и подписване на договор!

Документите, необходими за кандидатстване са:

 1. Автобиография;
 2. Мотивационно писмо с посочен период, продължителност на стажа, както и предпочитаната от Вас Дирекция / или сфера на интерес;
 3. Свидетелство за студентски права - студентска книжка, уверение, др.

Изисквания и необходими умения:

Всички кандидат-стажанти трябва да притежават:

 • Добра теоретична подготовка и силно желание да практикуват;
 • Отлично ниво на ползване на английски език;
 • Отлични компютърни умения;
 • Да са целеустремени, амбициозни и креативни;
 • Да са готови да посрещнат предизвикателствата на бизнеса, да са упорити и всеотдайни в изпълнението на поставените задачи;
 • Да са общителни и позитивни личности;

Краен срок за кандидатстване - 30 април 2018г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю в компанията.
УСПЕХ!