Skip to main content

Свободни позиции

Оператори в производството

Оператори в производството, за работа на 3 смени /първа, втора и нощна/

- работят на смени;
- обслужват машините и съоръженията;
- спазват технологичните изисквания, свързани с производството на продуктите;

Изисквания:

- опит в производствено предприятие;
опит при работа на смени е сериозно предимство;
- техническо образование се разглежда с предимство;

Документи за кандидатстване може да изпратите на: hr(at)dunapack.bg

- подробна автобиография;
- телефон за обратна връзка;

Ние предлагаме:
- добро заплащане, с реален трудов договор и реални осигуровки;
- редовно и без забавяне изплащане на заплатите;
- заплащане на положен извънреден труд, ако има такъв;
- заплащане на положен нощен труд, с увеличена ставка, ако има такъв;
- действаща бонусна система за допълнителни стимули;
- добра социална политика, с увеличаващи се компоненти;
- местоработав рамките на града;
- спазване на българското законодателство;
- постоянна и дългосрочна работа на смени в стабилна компания;

Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще се разглеждат при пълно спазване на ЗЗЛД, единствено с целите на настоящия и последващ подбор и няма да бъдат предоставяни на трети лица.