This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Свободни позиции

Счетоводител

Задължения:

 • обработка на финансови документи и операции
 • Подготовка на ежедневни и периодични справки за финансовите операции
 • Изготвяне на периодични отчети за нуждите на УС

Изисквания:

 • Завършено висше образование - финанси /счетоводство
 • Опит в производствено предприятие – минимум 3 години
 • Отлични умения за работа с MS Office и специализирани счетоводни продукти
 • Владеене на английски език ще се счита за сериозно предимство
 • Умения за ефективно общуване и работа в екип
 • Готовност за поемане на отговорност

Ние предлагаме:

 • Работа в утвърдена компания с възможност да разгърнете потенциала си
 • Възможност за професионално развитие и кариера в компания, част от австрийски холдинг
 • Културна и стабилна корпоративна среда и екип от професионалисти
 • Индивидуално разработена програма за встъпване в длъжността и последващо развитие
 • Отлични условия за работа, спазване на трудовото законодателство

Моля, изпратете подробна автобиография и кратко мотивационно писмо на вниманието на: hr(at)dunapack.bg

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

 

 

 

Оператори в производството

Оператори в производството, за работа на 3 смени /първа, втора и нощна/

- работят на смени;
- обслужват машините и съоръженията;
- спазват технологичните изисквания, свързани с производството на продуктите;

Изисквания:

- опит в производствено предприятие;
опит при работа на смени е сериозно предимство;
- техническо образование се разглежда с предимство;

Документи за кандидатстване може да изпратите на: hr(at)dunapack.bg

- подробна автобиография;
- телефон за обратна връзка;

Ние предлагаме:
- добро заплащане, с реален трудов договор и реални осигуровки;
- редовно и без забавяне изплащане на заплатите;
- заплащане на положен извънреден труд, ако има такъв;
- заплащане на положен нощен труд, с увеличена ставка, ако има такъв;
- действаща бонусна система за допълнителни стимули;
- добра социална политика, с увеличаващи се компоненти;
- местоработав рамките на града;
- спазване на българското законодателство;
- постоянна и дългосрочна работа на смени в стабилна компания;

Контакт ще бъде осъществен само с предварително одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще се разглеждат при пълно спазване на ЗЗЛД, единствено с целите на настоящия и последващ подбор и няма да бъдат предоставяни на трети лица.