Skip to main content

The Dunapack Packaging Plovdiv

Dunapack Packaging Plovdiv има дълга традиция.

1962 Основаване на Завод за хартия и амбалаж „Родина”.
до 1990 Най-голямата фабрика за производство на велпапе и опаковки на Балканския полуостров.
1996 Приватизация и структурни промени.
2002 Става част от австрийския PRINZHORN HOLDING.
2003 до наши дни Възраждане, възстановяване и преструктуриране на Компанията, по най-съвременни стандарти за производство в Европа.