Skip to main content

История

„Дунапак-Родина” АД е правоприемник на Завода за хартия и амбалаж „Родина“, който е създаден през 1962 г. До 90-те години на миналия век е най-голямото предприятие за велпапе и опаковки на Балканския полуостров.

След период на приватизация и структурни промени, през 2002 г. Компанията става част от австрийският PRINZHORN HOLDING и се преименува на „Дунапак-Родина“ АД.

В началото на 2003 г. започва възраждането, възстановяването и преструктурирането на „Дунапак-Родина” АД, по най-съвременни стандарти за производство в Европа, отчитайки спецификите на българския пазар.

Днес Компанията е утвърден и надежден бизнес партньор в България, осигуряващ висококачествени и ефективни решения за опаковане.