This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Философия

Тук можете да научите повече за нашите международно приложими основни ценности, визия и мисия.

 

Визия

Влагаме страст в обслужването на нашите клиенти с най-добрите решения за рециклиране, хартия и опаковки.

 

Мисия

Ние предоставяме иновативни и конкурентни решения за опаковане за нашите клиенти.

 

Основни ценности на Групата:

  • За нас креативността и иновациите са основна ценност.
  • Радваме се да допринасяме за успеха на нашите клиенти.
  • Нашите силни страни са ентусиазъм, гъвкавост и предприемачество.
  • Ние насърчаваме устойчивото развитие на нашите служители.
  • Ние печелим от и допринасяме за интернационалното многообразие на нашата Група.
  • Успехът ни е основан на отлично познаване на пазара и технологична експертиза.
  • Ние се отнасяме с уважение един към друг и към околната среда.