Skip to main content

КОНТАКТИ

Администрация

mail(at)dunapack.bg
Телефон: +359 32 904 501 

Факс: +359 32 953 390

 

Продажби

sales(at)dunapack.bg
Телефон: +359 32 904 814
Факс: +359 32 904 804

 

Експорт

Lidia.Savova(at)dunapack.bg
Телефон: +359 32 904 814

Факс: +359 32 904 804

Конструкция и дизайн

designers(at)dunapack.bg 
Телефон: +359 32 904 803

Факс: +359 32 904 804

 

Експедиция и организация на транспорт

Телефон: +359 32 904 604

Факс: +359 32 904 713

 

Човешки Ресурси

hr(at)dunapack.bg
Телефон: +359 32 904 515 

Факс: +359 32 953 390

Покупки

Телефон: +359 32 904 616
Телефон: +359 32 904 617 

Fax: +359 32 953 390

 

Счетоводство

Телефон: +359 32 904 606
Телефон: +359 32 904 607
Телефон: +359 32 904 608

Fax: +359 32 953 390