Skip to main content

Западна България

Търговски представител
Станислав Велев

Факс: +359 32 345 230
Факс: +359 32 904 804
Мобилен: +359 888 146 160
Email: Stanislav.Velev@dunapack-packaging.com  

 

Търговски представител
Михаил Михайлов

Факс: +359 32 345 227
Факс: +359 32 904 804
Мобилен: +359 884 043 693
Email: Mihail.Mihaylov@dunapack-packaging.com  

 

 

Източна България

Ръководител Търговски представители
Калинка Николова

Телефон:+359 32 904 708
Факс:+359 32 904 804
Мобилен:+359 882 435 370
Email:Kalinka.Nikolova@dunapack-packaging.com

 

Търговски представител
Момчил Анастасов

Телефон: +359 32 904 610
Факс:+359 32 904 804
Мобилен:+359 888 059 149
Email:Momchil.Anastasov@dunapack-packaging.com