This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

FSC® СЕРТИФИКАЦИЯ

Уважаеми Партньори, с удоволствие съобщаваме, че от 30.08.2017 г., Дунапак Родина АД е сертифицирана по FSC и от началото на 2018 година ще e възможно производството на продукти с логото на FSC, чрез влагане на съответните сертифицирани по FSC хартии. 
FSC сертификацията гарантира, че продуктите ни са произведени от суровина, добита от контролирани източници, с което се постига опазване на горите и горските екосистеми. 
Купувайки FSC продукти, вие като потребители допринасяте за устойчивото управление на горите и опазване на околната среда. 
Ние, Дунапак Родина АД сме съпричастни, съдействаме и ще продължим да работим за постигане и поддържане на пълно съответствие с добрите практики и основни принципи на FSC.