Skip to main content

Добрите работодатели...

По какво се познават добрите работодатели и устойчивите бизнеси – когато устойчивото бъдеще е и в личен план!
Ние, в  „Дунапак Родина“ АД се гордеем, че голямото ни семейството ни се увеличава непрестанно.
През месец Юни пораснахме с още три бебета, а общо 5% служители са в отпуск по майчинство или за отглеждане на дете!
Така само за последните 10 години постигнахме 33% прираст към населението на България, спрямо броя служители, и сме щастливи, че сме и успяваме заедно!