Skip to main content

Prinzhorn Group отразява резултатите през последните шест месеца на кризата Covid-19.

Солидна пазарна позиция. Инвестиционните проекти са отложени, но не са отменени.

След шест месеца в Covid-19 реалност, Корд Принцхорн, главен изпълнителен директор на Prinzhorn Group, поглежда назад към въздействието на Corona кризата върху ежедневните операции, както и върху стратегическите проекти на компанията.

Като цяло Prinzhorn Group се справя доста добре. Реализирани бяха важни проекти въпреки закъсненията, свързани с Corona и спада в продажбите. "Въпреки че имаме до 20 процента по-ниски продажби, ние сме много по-близо до бюджета по отношение на приходите", каза Принцхорн.

Поради широкото портфолио от клиенти, с над 25 000 клиенти на опаковки, - 75% от които се обслужват по места от фабриките за опаковки - свързаните с Corona промени на пазара могат да бъдат смекчени или компенсирани. Увеличената онлайн търговия и  фактът, че 70% от всички клиенти, са компании от хранителния сектор, също осигуриха солидно използване на опаковки и поръчки за опаковки.

"Тъй като нашите три подразделения са взаимосвързани във всички 16 държави, имаме добър поглед върху целия цикъл на рециклиране. По този начин беше постигнат целенасочен отговор на пазарните промени чрез диверсификация на риска. Това доведе до устойчиво и стабилно развитие", казва Принцхорн.

Принцхорн е особено доволен от факта, че опаковките от велпапе, в съответствие с екологичната тенденция, са предпочитани от крайните клиенти. В Prinzhorn Group новата опаковъчна хартия се прави изключително от хартия за рециклиране.

Със „Grow 2030“ и свързаната с това цел за удвояване на групата на базата на 2015 г. до 2030 г., компанията непрекъснато расте чрез придобивания, разширяване и нови проекти. Последни примери за това са новите заводи за велпапе и опаковки в Полша и Румъния. С интегрирането на дивизиите Опаковки, Хартия и Рециклиране, групата стои на три здрави крака.

Корд Принцхорн: "Разбира се, има и страни, в които сме имали трудности. Например, строителството на новата ни хартиена машина в Шпремберг близо до Дрезден беше забавено. Това не е приятно за проект на стойност 370 милиона евро, но ние просто трябва да се справим в такива моменти. "

От гледна точка на Принцхорн, стабилният мениджмънт, дългосрочното мислене и ниското текучество сред служителите допринасят значително за успеха на компанията. Баща му, Томас Принцхорн, положи основите за устойчивото разширяване на групата. През последните години девет от десет спечелени евро бяха реинвестирани в компанията. С модерна техника, осигурена ликвидност и 9800 високо мотивирани служители, компанията се вижда добре позиционирана за следващите месеци. По време на най-трудните месеци на кризата, Prinzhorn Group успя да работи без намаляване на работното време в 15 от 16-те държави. Тази мярка беше необходима само на едно място в Германия.

"Дългосрочното мислене към нашите служители и заинтересовани страни е от жизненоважно значение за нас като семеен бизнес. Можем да надграждаме върху това, особено в трудни моменти", казва Корд Принцхорн.

Групата на Принцхорн
Със своите 9 800 служители в 16 държави, Prinzhorn Group е сред европейските лидери на пазара в индустрията за опаковки, хартия и рециклиране. С годишен оборот от 1,90 милиарда евро, компанията е номер три в този сегмент в Европа.

Семейната Prinzhorn Group е със седалище във Виена / Австрия и е структурирана в три подразделения: Dunapack Packaging (решения за велпапена опаковка), Hamburger Containerboard (производство на картонни контейнери) и Hamburger Recycling (събиране и търговия с вторични суровини).