Skip to main content

Първите ни стажанти за 2020 година

Първите ни стажанти от „Дизайн и печатни комуникации“ на ТУ- Пловдив, започнаха днес с инструктаж по безопасност и запознаване с Dunapack Packaging Plovdiv.
Предстои най-интересната част – запознаване с отделите и задачите, по които ще работят заедно с колегите ни.
Спазването на правилата и мерките против разпространение на Ковид 19, няма да спрат усилията ни да сме в помощ на бъдещите специалисти.