Skip to main content

Световен ден на околната среда – 5 юни

На 5 юни в Dunapack Packaging Plovdiv отбелязахме Световният ден на околната среда, с дружно засаждане на 12 броя златна Туя по обновената ни алея „100 крачки за моето здраве“.
Световният ден на околната среда и съпътстващата го Зелена седмица (01-06 юни) се провеждат всяка година с различно мото. Тази година Зелената седмица на Европейския съюз (ЕС) ще насочи вниманието върху биологичното разнообразие в контекста на тази по-широка екологична криза. Тя ще призове за спешни действия, ще проучи възможните пътища за промяна и ще изследва редица политики на ЕС.
При проведено изследване и преброяване на растителните видове на територията на завода ни, от дипломант от Аграрен Университет - Пловдив, се оказа, че имаме добра зелена система, която е в синхрон с екологичните особености на конкретното местообитание. 
В двора са представени 13 различни дървесни и храстови растителни вида, а след засаждането на златната Туя, вече имаме 14.