Skip to main content

ДУНАПАК РОДИНА АД – ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ПЛОВДИВ

ЗАЕДНО е мотото на Пловдив, представящо инициативата Европейска столица на културата Пловдив 2019. 
Ние, “Дунапак Родина“ АД продължаваме да сме обществено полезни и част от социалния живот на града ни и с радост подпомогнахме провеждането на инициативата на фондация Пловдив 2019 – Уикенд за градски игри, под името „Тютюневия град. Генезис!“. 
Игрите бяха осъществени с близо 250 кашона, дарени от Дунапак Родина АД.