Skip to main content

FSC СЕРТИФИКАЦИЯ

Уважаеми Партньори, с удоволствие съобщаваме, че от 30.08.2017 г., Дунапак Родина АД е сертифицирана по FSC и от началото на 2018 година ще e възможно производството на продукти с логото на FSC, чрез влагане на съответните сертифицирани по FSC хартии. 
FSC сертификацията гарантира, че продуктите ни са произведени от суровина, добита от контролирани източници, с което се постига опазване на горите и горските екосистеми. 
Купувайки FSC продукти, вие като потребители допринасяте за устойчивото управление на горите и опазване на околната среда. 
Ние, Дунапак Родина АД сме съпричастни, съдействаме и ще продължим да работим за постигане и поддържане на пълно съответствие с добрите практики и основни принципи на FSC.