Skip to main content
Local Bulgaria

Световен ден на рециклирането – 18 март

Днес е световният ден на рециклирането и по този повод е добре да си припомним за ползите от устойчиво използване на ресурсите чрез рециклиране. През последните десетилетия замърсяването на Земята от свръхпроизводство е достигнало критична точка. Опазването на Земята и благата, с които ни дарява би трябвало да е наш основен приоритет, но често забързани в ежедневието, не виждаме какво оставяме за поколенията след нас. Освен разумно потребление на хартия, пластмаса, стъкло, които са основните материали за опаковане на стоки, всички ние сме отговорни да събираме разделно и спомагаме за рециклирането или повторната им употреба. С приемането на Европейската директива за намаляване негативното въздействие върху околната среда, която влиза в сила на 3 юли 2021г., се забраняват 8 вида пластмаси за еднократна употреба. Очаква се търсенето на екологични варианти за опаковане да нарасне. Такъв вариант е именно велпапето и опаковките от велпапе. Произведени с до 90% рециклирана суровина, използването на този вид опаковки спомага за намаляване на отпадъка и за превенция от замърсяване на околната среда. Хартията има свойството да се рециклира до 7 пъти и е биоразградима. Избирайки хартиени (от велпапе) опаковки, всеки потребител съдейства за спазването на поставените цели и преминаването на Европа към кръгова икономика.