Skip to main content
Local Bulgaria

Дарител на SOS Детски селища България

Дунапак Родина АД е дългогодишен партньор и щедър дарител на SOS Детски селища България.
Всяка година, Компанията подкрепя финансово различни инициативи на Сдружението.
„С ползотворното си сътрудничество с SOS Детски селища България, подобряваме живота и подпомагаме семейства и деца в риск. За нас е привилегия да вдъхваме надежда и подкрепа на децата в България.“ 
SOS Детски селища България предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Сдружението предлага подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.