This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Mogućnosti stipendiranja

Dana 18.10.2019. u Srednjoj školi Krapina održano je predavanje

Dana 18.10.2019. u Srednjoj školi Krapina održano je predavanje učenicima 2., 3. i 4. razreda koji se obrazuju za strukovno zanimanje Tehničar za mehatroniku o mogućnostima stipendiranja od strane tvrtke Valoviti papir Dunapack d.o.o.

Sanja Miketić-Curman, voditeljica ljudskih resursa prezentirala je tvrtku, tehnološki proces proizvodnje i prerade kartonske ambalaže, te istaknula ključnu ulogu zaposlenika u rastu i razvoju kompanije.  

Kompanija kontinuirano ulaže u unaprijeđenje tehnoloških procesa kroz razne investicije, te nam je u budućnosti potreban kadar koji će moći pratiti te trendove. Kako zanimanje mehatroničar obrazovnim programom obuhvaća znanja iz područja mehanike, elektrotehnike, elektronike, atomatike, informatike, senzorike i robotike, odlučili smo učenicima ponuditi mogućnost stipendiranja tijekom srednjoškolskog obrazovanja, ali i fakultetskog (na srodnim fakultetima) s ciljem da nakon uspješnog završetka obrazovanja  svoja stečena znanja primjene u našoj kompaniji.

Učenici u tom programu usvajaju znanja iz područja mehanike, elektrotehnike, elektronike, automatike, informatike, senzorike i robotike.