Skip to main content

Suradnja sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Izvrsna suradnja sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kako bi zadovoljila potrebe modernog poslovanja i osposobila svoje učenike za tržište rada  Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok započela je suradnju s lokalnim poduzećima.

Kako bi uključila svoje učenike u stvarne radne uvijete, potpisan je ugovor između naše tvrtke i škole. Organizirana je redovita praksa u našoj tvornici omogućavajući učenicima bolje razumjevanje potreba poslodavca te uvid u mogučnosti koje se pružaju nakon škole.

Tijekom prošle i ove godine održano je nekoliko radionica

Radionice su održane na temu dizajna, konstruiranja kutija, detalja proizvodnih mašina kao i na aspektu sigurnosti na radu.

Svim sudionicima podjeljene su kape s logom tvrtke.

Dunapack Packaging Zabok prezentirao je tvornicu učenicima te ponudio stipendije za učenike škole. 

U 2019. odobrene su 3 školarine za učenike s mogučnošću budućeg zaposlenja u tvrtci.