Skip to main content

IZJAVA O PRIVATNOSTI PODATAKA DRUŠTVA PRINZHORN

§ 1 Uvod

 

(1) Ovom izjavom o privatnosti podataka obavještavamo vas o prikupljanju vaših osobnih podataka kada koristite našu internetsku stranicu i upotrebljavate naše usluge. Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, npr. ime, adresa, datum rođenja, e-mail adresa, itd.

§ 2 Voditelj obrade/službenik za zaštitu podataka

 

(1) Voditelj obrade u skladu s čl. 4. st. 7. Opće uredba Europske Unije o zaštiti podataka [„GDPR“] e-mail: valoviti.gdpr(at)dunapack-packaging.com  (vidite također naše otisnute podatke).

§ 3 Opće informacije o obradi osobnih podataka

 

(1) Sve osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u mjeri koja je potrebna za pružanje usluga internetske stranice, odgovaranje na upite, obradu i izvršenje narudžbi upućenih nama/ugovora sklopljenih s nama (zajednički u daljnjem tekstu nazvani "ugovorni odnosi") ili u svrhu omogućavanja vašeg pristupa određenim informacijama i ponudama. Osobne podatke koristimo isključivo za odgovarajuću svrhu i u skladu s važećim odredbama o zaštiti podataka.

 

(2) Pravni temelj za obradu osobnih podataka je čl. 6. GDPR-a:

 

(a) Ako se obrada osobnih podataka provodi na temelju pristanka ispitanika, pravni temelj je čl. 6. st. 1 lit. a) GDPR-a.

(b) Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili za provedbu predugovornih mjera na zahtjev ispitanika, pravni temelj je čl. 6. st. 1. lit. b) GDPR-a.

(c) Ako je obrada osobnih podataka nužna radi poštivanja pravne obveze kojoj smo kao podložni kao Voditelj obrade, pravni temelj je čl. 6. st. 1. lit. c) GDPR-a.

(a) Ako je obrada osobnih podataka nužna radi zaštite vitalnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe, pravni temelj je čl. 6. st. 1. lit. d) GDPR-a.

(e) Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti koja nam je povjerena, pravni temelj je čl. 6. st. 1. lit. e) GDPR-a.

(f) Ako je obrada osobnih podataka nužna za zaštitu naših legitimnih interesa ili interesa treće strane, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima ili temeljnim slobodama ispitanika, pravni je temelj čl. 6. st. 1. lit. f) GDPR-a. 

(3) Akumulirane osobne podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe zbog kojih smo prikupili osobne podatke. Daljnje pohranjivanje može se obavljati ako europsko ili međunarodno zakonodavstvo kojem podliježemo propisuje zadržavanje podataka.

 

(4) Što se tiče osobnih podataka koji se tiču vas, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

  • Pravo na informaciju (čl. 15. GDPR-a)
  • Pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a)
  • Pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a)
  • Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a)
  • Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a)
  • Pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a)

(5) Također vam skrećemo pažnju na to da imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka. U Hrvatskoj je ovo tijelo za zaštitu podataka (Tel. 00385 (0)1 4609-000 Fax. 00385 (0)1 4609-099 E-mail: azop(at)azop.hr Web:www.azop.hr).

 

(6) Ako koristimo izvršitelje obrade za određene funkcije naše ponude ili ako otkrijemo vaše podatke - u mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno - drugim primateljima, o tome ćemo vas informirati u zasebnoj obavijesti.

 

§ 4 Stupanje u kontakt i odgovaranje na upite

 

(1) Kada stupite u kontakt s nama putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, podatke koje navedete (e-mail adresa, potencijalno ime i telefonski broj) pohranjujemo kako bismo odgovorili na vaše upite. Da bismo mogli učinkovito i ispravno odgovoriti na ove upite, možda će biti potrebno proslijediti vaš upit, tj. podatke koje ostavite drugim društvima iz Prinzhorn grupe. Međutim, ovo se prosljeđivanje vrši isključivo u svrhu odgovora na vaš upit.

 

(2) Podatke prikupljene u ovom kontekstu brišemo kad pohrana više nije potrebna ili ograničavamo obradu ako postoje zakonske obveze zadržavanja.

 

§ 5 Prikupljanje i obrada osobnih podataka za izvršenje ugovornih odnosa

 

(1) Ako ste nam dostavili osobne podatke, koristimo ih isključivo za izvršenje i ispunjenje ugovornih odnosa.

 

(2) Podatke prikupljene u ovom kontekstu brišemo kad pohrana više nije potrebna ili ograničavamo obradu ako postoje zakonske obveze zadržavanja.

 

§ 6 Posjećivanje naše internetske stranice

 

(1) SSL certifikat

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, poput naloga ili upita koje nam šaljete kao operateru internetske stranice, ova stranica koristi SSL šifriranje. Možete vidjeti kada je veza kriptirana, jer se adresni redak preglednika mijenja iz "http: //" u "https: //", a na naslovnoj traci vašeg preglednika prikazuje se simbol lokota. Kada je aktivirana SSL enkripcija, podatke koje nam šaljete ne mogu čitati treće strane.

 

(2) Ako našu internetsku stranicu koristite samo u informativne svrhe, mi prikupljamo samo osobne podatke koje nam vaš preglednik prenosi i koji su nam u tehničkom smislu neophodni kako bismo omogućili lako korištenje naše internetske stranice i osigurali sigurnost i stabilnost sustava, i to: IP adresa, datum i vrijeme upita, razlika u vremenskoj zoni do Srednjeg vremena po Greenwichu (GMT), sadržaj zahtjeva, status pristupa/HTTP statusni kod, odnosni volumen podataka koji se prenose, internetska stranica koja je tražitelj, preglednik, operativni sustav i sučelje i jezik te inačica softvera preglednika.

 

(3) Uz prethodno spomenute podatke, kolačići se također mogu pohraniti u vaš operativni sustav kada koristite našu internetsku stranicu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju u ili od strane korisnikovog internetskog preglednika. Kolačići ne mogu pokretati programe niti zaraziti vaš operativni sustav ili računalo virusima. Kolačići su osmišljeni kako bi internetsku ponudu učinili korisnijom i učinkovitijom. Postavke preglednika možete prilagoditi prema svojim željama, a time možete i odbiti prihvaćanje određenih ili svih kolačića. No ako to učinite, moguće je da nećete moći koristiti sve funkcije naše internetske stranice.

I na kraju, koristimo i kolačiće kako bismo vas mogli identificirati prilikom daljnjih posjeta ako imate račun kod nas. U suprotnom, za svaki novi posjet morate se ponovo prijaviti.

 

(4) Google Analytics

Na temelju vašeg pristanka (tj. članka 6. Z 1., lit. a GDPR-a) u vezi s našim odabirom kolačića, koristimo Google Analytics.

Za više informacija o Google upotrebi podataka, postavkama i prigovorima pogledajte Google pravila o privatnosti (https://policies.google.com/technologies/ads) i Google postavke prikaza oglašavanja (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

§ 7 Obrada podataka podnositelja zahtjeva

 

(1) Ako nam pošaljete zahtjev, mi obrađujemo podatke koje nam otkrijete i dokumente koje šaljete (učitavate) kako bismo izvršili postupak prijave. U svakom slučaju, vaši se podaci i dokumenti čuvaju tijekom trajanja postupka prijave i nakon toga, sve dok je to zakonski dopušteno.

 

(2) Ako ste dali svoj pristanak, vaše podatke i dokumente pohranjujemo izvan zakonski dopuštenog razdoblja čuvanja i prosljeđujemo drugim društvima iz Prinzhorn grupe kako bismo provjerili odgovarate li kriterijima za druge slobodne pozicije. Međutim, dobit ćete i zasebne informacije u vezi s tim pitanjem.

 

 

 § 8 Prigovor ili opoziv obrade vaših podataka

 

(1) Ako ste dali pristanak za obradu vaših podataka, možete ga opozvati u bilo kojem trenutku. Takvo opozivanje utječe na dopuštenost obrade vaših osobnih podataka nakon što ste nas obavijestili o opozivu. Ovaj opoziv ne utječe se na zakonitost obrade koja se odvijala do opoziva.

 

(2) Ako obradu vaših osobnih podataka temeljimo na uravnoteženju interesa, možete prigovoriti obradi. To je posebno slučaj ako obrada nije potrebna za izvršenje ugovora s vama. Ako uložite takav prigovor, tražimo da nas obavijestite o razlozima zbog kojih ne bismo trebali obrađivati vaše osobne podatke na način na koji to činimo. U slučaju opravdanog prigovora, ispitat ćemo situaciju i zaustavit ćemo ili prilagoditi obradu podataka ili ćemo vas obavijestiti o našim uvjerljivim legitimnim osnovama na temelju kojih ćemo nastaviti s obradom.

 

§ 9 Izmjene ove izjave o privatnosti podataka 

(1) Zadržavamo pravo prilagodbe i ažuriranja ove izjave o privatnosti podataka tako da bude u skladu s najnovijim zakonskim zahtjevima ili kako bismo na odgovarajući način prikazali ili primijenili promjene naših usluga u izjavi o privatnosti podataka. Kada posjetite našu internetsku stranicu ili koristite naše usluge, primjenjuje se najnovija verzija izjave o privatnosti podataka koja vrijedi u tom trenutku.

V 03 vrijedi od 2020-10-09