Skip to main content
Local Croatia

Instalacija je započela! Zamjena sustava za otpadni papir

Naš stari sustav za otpadni papir u radu je od 2003. Godine. Nakon punih 17 godina rada došlo je vrijeme da ga zamijenimo.