This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Cégcsoportunk nyelvi támogatása az Ausztriában élő magyar fiataloknak

Cégcsoportunk, az osztrák tulajdonú Prinzhorn Holding életében kiemelkedő szerepet  játszik a társadalmi felelősségvállalás (CSR), s értékrendje a mindennapi üzleti tevékenyégében is kifejezésre jut.

A CSR politikájának szerves eleme, hogy Európa 15  országában működő vállalatai „jó állampolgárként” nemcsak jelentős adóbevételeket  biztosítanak azokban a régiókban ahol termelőegységekkel dolgoznak, hanem példát  mutatnak azzal is ahogyan támogatják a helyi kulturális, oktatási és sportéletet  továbbá  részt vesznek országos környezetvédő akciókban.

A bécsi székhelyű Prinzhon Holding évek óta egyik fő támogatója az Ausztriai Magyar  Pedagógusok Egyesületének (AMAPED) segítve ezzel az Ausztriában élő magyar  családok  gyermekeit, hogy anyanyelvük gyakorlásához való jogukkal élhessenek és  gyermekeik  elsajátíthassák a magyar nyelvet. Ausztriában ugyanis jelenleg nincs két  tannyelvű oktatás,  így az alapellátást pótló magyar nyelvű és nyelvi oktatásra óriási az igény. A 2004-ben alapított Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete színvonalas rendezvénysorozattal emlékezett meg az 1956-os eseményekről a tavalyi, 60. jubileumi évben. Az emlékév zárásaként, megjutalmazva a pedagógusok és gyermekek közös munkáját, február közepén egy budapesti kiránduláson vehettek részt az Ausztriában élő magyar gyermekek, kiknek kétnapos kikapcsolódását többek mellett a Prinzhorn Holding is támogatta.