This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Összefogás a szükséghelyzet után is

7000 darab papírdobozzal segítettük a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács és a Baptista Szeretetszolgálat munkáját. A dobozok eljuttatásában a Segítünk egymásnak akciócsoport is közreműködött.
A szükséghelyzet megszűnése ellenére is rengeteg új feladattal kell megküzdenie a segélyszervezeteknek; a szociális és oktatási intézmények mellett a járvány miatt sokan elveszítették a munkájukat, illetve növekedett azok száma is, akik segítségre szorulnak. A dobozok megkönnyítik a tartós élelmiszerek, ruhaneműk, fertőtlenítő szereket tartalmazó csomagok célba juttatását. Emellett a dobozok egy része oktatási célzattal került felhasználásra, a különböző számítástechnikai eszközök szállítását segítette tanulók számára.
A csomagolóanyag a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjába került, ott veszik át a Nemzeti Humanitárius Koorinációs Tanács tagszervezetei. Reméljük, hogy mindezzel könnyebbé tehetjük ezt a szükséghelyzet utáni, erőt próbáló időszakot!