Skip to main content

Etikai kódex

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a társaság működése során kiemelten fontosnak tekint. A Dunapack Kft. etikai kódexe az értékrend közvetítésével meghatározza az elvárható etikus magatartást és a társaság értékeinek megfelelő cselekvés normáit, továbbá arra ösztönözi az érintetteket, hogy megőrizzék és erősítsék a társaságról kialakult értékes külső képet. Mindenki betartja az emberi érintkezés alapvető udvariassági szabályait. A Dunapack Kft. munkavállalói sem munkahelyükön, sem azon kívül nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a társaság jó hírnevét.