This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Etikai kódex

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a társaság működése során kiemelten fontosnak tekint. A Dunapack Kft. etikai kódexe az értékrend közvetítésével meghatározza az elvárható etikus magatartást és a társaság értékeinek megfelelő cselekvés normáit, továbbá arra ösztönözi az érintetteket, hogy megőrizzék és erősítsék a társaságról kialakult értékes külső képet. Mindenki betartja az emberi érintkezés alapvető udvariassági szabályait. A Dunapack Kft. munkavállalói sem munkahelyükön, sem azon kívül nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a társaság jó hírnevét.