Skip to main content

Környezetvédelem

A Dunapack Kft. felelősséggel viszonyul a természeti környezethez, fenntartható fejlődésünk kulcskérdését a környezettel való harmóniában látjuk. Vállalatunk a gazdasági fejlődést az ökológiai és szociális szempontok együttes figyelembevételével kívánja megvalósítani.

A környezettel való harmonikus együttélés cégfilozófiánk, ezen belül környezeti politikánk egyik alapköve. Erre épül az alapanyag beszerzésétől az értékesítésig a vállalat egész tevékenysége, s szerves részét képezi a döntési folyamatainknak. Kötelességünknek érezzük a cég környezetvédelmi tevékenységének folyamatos javítását és a termelés káros környezeti hatásainak csökkentését.

Termékeink fejlesztésekor elsődleges szempont a teljes újrahasznosíthatóság és az anyagtakarékosság. A környezet kímélése és termékeink minőségének javítása érdekében a gazdaságilag elérhető legmagasabb technológiai színvonal alkalmazását tűztük ki célul.

Ügyfeleink és munkatársaink számára egyaránt igyekszünk fontossá tenni a környezetvédelem ügyét. A nyitott információs politika és a kölcsönös bizalom az eredményes közös munka, ezen belül a hatékony környezetvédelem alapja. Mindezen törekvéseink teljesítésének biztosítéka a társaságnál évek óta sikeresen alkalmazott, az ISO 9001, ISO 14001 és az ISO 45001 nemzetközi szabványokat magában foglaló integrált irányítási rendszer és az FSC® tanúsítvány.