This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Környezetvédelem

A Dunapack Kft. felelősséggel viszonyul a természeti környezethez, fenntartható fejlődésünk kulcskérdését a környezettel való harmóniában látjuk. Vállalatunk a gazdasági fejlődést az ökológiai és szociális szempontok együttes figyelembevételével kívánja megvalósítani.

A környezettel való harmonikus együttélés cégfilozófiánk, ezen belül környezeti politikánk egyik alapköve. Erre épül az alapanyag beszerzésétől az értékesítésig a vállalat egész tevékenysége, s szerves részét képezi a döntési folyamatainknak. Kötelességünknek érezzük a cég környezetvédelmi tevékenységének folyamatos javítását és a termelés káros környezeti hatásainak csökkentését.

Termékeink fejlesztésekor elsődleges szempont a teljes újrahasznosíthatóság és az anyagtakarékosság. A környezet kímélése és termékeink minőségének javítása érdekében a gazdaságilag elérhető legmagasabb technológiai színvonal alkalmazását tűztük ki célul.

Ügyfeleink és munkatársaink számára egyaránt igyekszünk fontossá tenni a környezetvédelem ügyét. A nyitott információs politika és a kölcsönös bizalom az eredményes közös munka, ezen belül a hatékony környezetvédelem alapja. Mindezen törekvéseink teljesítésének biztosítéka a társaságnál évek óta sikeresen alkalmazott, az ISO 9001, ISO 14001 és az OHSAS 18001 nemzetközi szabványokat magában foglaló integrált irányítási rendszer és az FSC® tanúsítvány.