This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Consultanta tehnica si design

Pentru ca designul, grafica, calitatea cartonului folosit si ambalajul ca intreg sa se diferentieze de alte ambalaje obisnuite, orice deviatie de la pasii urmatori ne costa timp. Din acest motiv, respectam urmatoarele etape: 

Etape principale in conceperea unui nou ambalaj:

Întocmirea fişei cerințelor clientului, cuprinzând toate datele necesare pentru a fabrica produsul.

Fişa trebuie sa conțină următoarele date:

 • Grafica
 • Ordinea de imprimare a culorilor
 • Poziționarea graficii pe cutie
 • Dimensiunile interioare ale cutiei
 • Date legate de stanțare
 • Ruta de fabricație
 • Numărul de poze realizabil
 • Alte date legate de producție

Introducerea datelor produsului in sistemul informatic in vederea întocmirii ofertei de preț

În baza cererii clientului, mostre sunt realizate şi trimise clientului pentru aprobare

Aprobarea clientului trebuie obținută pentru modele

Ordinea etapelor necesare pentru ca produsul să fie dat in producție

 • Realizarea graficii de print (in cazul când ambalajul este tipărit)
 • Verificarea graficii de către designerul responsabil de produs si înaintarea ei către client
 • Obținerea „bunului de tipar” de la client si comandarea clișeului pe baza graficii aprobate
 • Comandarea stanței
 • Comandarea si supravegherea execuției in termen a mijloacelor de fabricație se face de către o persoană desemnată.

Produsul este considerat omologat după execuția primei cutii si semnarea fişei de omologare de către comisia de omologare.