Skip to main content

Consultanta tehnica si design

Pentru ca designul, calitatea cartonului folosit, grafica și ambalajul ca întreg să se diferențieze de ambalaje similare, economiile de orice fel vor avea repercursiuni asupra costului în timp, dacă pașii de mai jos nu sunt respectați.

Etape principale in conceperea unui nou ambalaj:

 • Întocmirea fişei cu cerințele clientului, care să cuprindă toate datele necesare pentru fabricarea produsului
 • Fişa trebuie sa conțină următoarele date:
  • Grafica
  • Ordinea de imprimare a culorilor
  • Poziționarea graficii pe cutie
  • Dimensiunile interioare ale cutiei
  • Datele de ștanțare
  • Ruta de fabricație
  • Numărul de poze pe ștanță
  • Alte informații legate de producție
 • Introducerea datelor produsului în sistemul informatic în vederea întocmirii ofertei de preț
 • Realizarea de mostre în baza cererii clientului și trimiterea lor către client pentru aprobare
 • Obținerea aprobării clientului pentru modelele noi
 • Respectarea etapelor necesare pentru ca produsul să fie dat in producție:
  • Realizarea graficii de imprimare (in cazul în care ambalajul este tipărit)
  • Verificarea graficii de către designerul responsabil de produs și înaintarea ei către client spre aprobare
  • Obținerea „bunului de tipar” de la client și comandarea clișeului pe baza graficii aprobate
  • Comandarea complexului de ștanțare
  • Comandarea și urmărirea termenului de livrare pentru complexul de ștanțare se face de către designerul responsabil.
 • Produsul este considerat omologat după execuția primei cutii si semnarea fişei de omologare de către membrii comisiei