Skip to main content

Asistenta in colectarea deseurilor

Hârtia brută (materia primă) utilizată în procesul de producție a cartonului ondulat rezultă în urma procesului de reciclare și de producție din cadrul grupului nostru - Dunapack Packaging.

Hârtia este obținută din două surse principale: copaci (sau alte plante) și deșeuri de hârtie. Deșeurile de hârtie sunt, în cazul nostru, sursa principală pentru producția de hârtie pentru ambalaje. Deșeurile de carton rezultate în urma procesului de croire și prelucrare a cartonului ondulat sunt colectate, presate sub formă de baloți și livrate către fabricile de hârtie din grup (în cea mai mare parte) sau către alte fabrici din România pentru a fi ulilizate în producerea hârtiei. Datoriă tehnologiei avansate 80% din hârtia reciclată poate fi reintrodusă în procesul de fabricare a hârtiei.

Prin abordarea noastră responsabilă protejăm resursele naturale 100% și în același timp avem un rol activ în procesul de educare a societății noastre.