Skip to main content

Ürün Güvenliği Politikamız

  • Müşterilerimizin Ürün Güvenliğine yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetini,
  • Tedarikçilerimiz ve ilgili diğer taraflarla Ürün Güvenliği konusunda etkin iletişimi,
  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlarda bulunan Ürün Güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu,
  • Ürün Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini,

SAĞLAMAK ’tır.

 

Onay sertifikası