Skip to main content

UN Belgesi

(ADR/RID-IMDG/IATA: Tehlikeli Malzemelerin Taşınması)

Müşteri talepleri doğrultusunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı’na uygun olarak UN onaylı kutu üretimleri yapılmaktadır. Bu alanda sahip olduğumuz tecrübe ile yasal şartlara uygun ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ambalaj çözümleri sunmaktayız.