Skip to main content

Bilgi Güvenliği Politikamız

Dunapack Packaging olarak bilgi güvenliği politikamız;

  • İlgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
  • Sahip olunan bilgilerin ihtiyaç duyulan seviyede gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak,
  • Şirket çalışanlarında bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak ve uygulamalarını teşvik etmek,
  • Şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak iş süreçlerimize yönelik riskleri yönetmek ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımları yönetim olarak uygulamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyduğu kaynakları temin etmek ve sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.