This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Bilgi Güvenliği Politikamız

Dunapack Packaging olarak bilgi güvenliği politikamız;

  • İlgili tüm yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek,
  • Sahip olunan bilgilerin ihtiyaç duyulan seviyede gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak,
  • Şirket çalışanlarında bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmak ve uygulamalarını teşvik etmek,
  • Şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak iş süreçlerimize yönelik riskleri yönetmek ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımları yönetim olarak uygulamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyduğu kaynakları temin etmek ve sürekli iyileştirmesini sağlamaktır.