Skip to main content

Sosyal Uygunluk Politikamız

Sosyal Uygunluk Politikamız:

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Çalışma Şartları: Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlamayı, sağlığını korumayı ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirilmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimler düzenlemeyi, gerekli donanımı temin etmeyi,

Çocuk İşgücü: Üretimin hiçbir aşamasında, çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkından dolayı 15 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Genç İşgücü; Genç işçi çalışan çalıştırma usulleri çerçevesinde, genç işçi çalıştırılması gerektiği olağanüstü durumlarda ise üretimin makine parkuru dışında kalan basit işlerde (ayıklama, yapıştırma, ofis işleri, muhasebe) çalıştırmayı,

Ücretler: Kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma için çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

Ayrımcılık: İşe almada, ödemelerde, eğitim hizmetlerinde, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih ve siyasi görüş nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacağını,

Taciz ve Kötü Muamele: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını taahhüt eder.

Tüm Çalışanlar adına;

Genel Müdür

13.05.2022