This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Ürün Güvenliği Politikamız

Gıda ve gıda dışı ürünler için oluklu mukavva ambalaj tasarımı, üretimi ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren Dunapack Packaging olarak amacımız;

  • Müşterilerimizin ürün güvenliğine yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak, ürünlerimizde herhangi bir taklit ve tağşiş unsuru bulundurmayarak memnuniyetini,
  • Tedarikçilerimiz ve ilgili diğer taraflarla Ürün Güvenliği konusunda etkin iletişimi,
  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlarda bulunan Ürün Güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu,
  • Ürün Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini,
  • SAĞLAMAK ’tır.

     

    09.09.2019

 

 

 

 

 

Onay sertifikası