Skip to main content

Ürün Güvenliği Politikamız

Gıda ve gıda dışı ürünler için oluklu mukavva ambalaj tasarımı, üretimi ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren Dunapack Packaging olarak amacımız;

  • Müşterilerimizin ürün güvenliğine yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak, ürünlerimizde herhangi bir taklit ve tağşiş unsuru bulundurmayarak memnuniyetini,
  • Tedarikçilerimiz ve ilgili diğer taraflarla Ürün Güvenliği konusunda etkin iletişimi,
  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlarda bulunan Ürün Güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu,
  • Ürün Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini,
  • SAĞLAMAK ’tır.

     

    09.09.2019

 

 

 

 

 

Onay sertifikası