This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

İnsan Kaynaklari

İnsan Kaynakları Politikamız

Dunapack Packaging İnsan Kaynakları, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşımla, şirketimizin stratejik kararlarında etkin rol alır. İnsan Kaynakları departmanı, Dunapack Packaging’in hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları sistemleri yürütür.

İnsan Kaynaklarının temel fonksiyonu, şirketimize nitelikli insan gücünü kazandırmak, iş memnuniyeti ve yüksek motivasyonla görevlerini yapmaları için gereken altyapıyı oluşturmak ve gelecekteki daha üst görevlere hazırlanabilmeleri amacıyla çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

 

Dunapack Packaging İnsan Kaynakları, şirketimizin bağlı olduğu Prinzhorn Holding Etik İlkeleri çerçevesinde:

  • İşe alımdan başlayarak objektif yöntemlerden yararlanarak adaylara eşit fırsat şansı tanımak,
  • İş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını yaratmak,
  • Çalışma isteğini geliştirici ve olumlu ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı yaratmak,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun, potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirebilecekleri görevlerde çalışmalarını sağlamak,
  • Çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmaya yönelik düzenlemeler yapmak,
  • Çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek,
  • Çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler geliştirmek,
  • Çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek ve bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermektir.