Skip to main content

UN Belgesi

ADR/RID-IMDG/IATA: Tehlikeli Malzemelerin Taşınması

Müşteri talepleri doğrultusunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı’na uygun olarak UN onaylı kutu üretimleri yapılmaktadır. Bu alanda sahip olduğumuz tecrübe ile yasal şartlara uygun ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ambalaj çözümleri sunmaktayız.