Skip to main content

Wizja & Misja

Misja Dunapack Packaging
 

  • Nasza jakość i usługi stanowią wzór dla całego naszego sektora. Na rynkach międzynarodowych jesteśmy postrzegani jako spółki odpowiedzialne. Innowacje są dla nas priorytetem. Programy rozwoju osobistego są centralnym elementem w kulturze naszej Grupy. Nasze spółki odznaczają się wysokim stopniem zintegrowania wg łańcucha wartości.

 

Wizja Dunapack Packaging
 

  • Opowiadamy się za kreatywnymi i konkurencyjnymi rozwiązaniami w zakresie opakowań w łańcuchu dostaw dla naszych klientów w środkowej i Wschodniej Europie.