Skip to main content

Purpose

Нашата Цел/purpose е «Ние сме в унисон с кръговрата». 

Нашата цел е част от ДНК-то ни и е израз на това, което сме правили през цялото време с помощта на нашия бизнес модел. "Естественият кръговрат на хартията" е лесно разпознаваем и признат от всички. По тази причина хартията се счита за най-щадяща за Земята, в сравнение с нейните конкурентни алтернативи. Веригата ни за създаване на стойност е структурирана по кръгов начин и стратегическата ни цел е да увеличим интеграцията между трите дивизии, за да увеличим максимално положителното си въздействие върху бизнеса, околната среда и обществото. 

Нашата цел вече е изразена визуално, заобиколена от основните ни ценности.