Skip to main content

Jakość

Jako wiodący producent opakowań z tektury falistej mamy jeden główny cel i priorytet – osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu jakości, który spełnia lub przekracza oczekiwania naszych klientów.

Aby zapewnić zgodność z wymaganiami przeprowadzamy kontrole na każdym etapie procesów technologicznych podczas produkcji opakowań z tektury falistej. Dysponujemy nowoczesnymi, wyposażonymi w najnowszą technologię laboratoriami, które zapewniają dużą dokładność i solidne rezultaty.

 

Polityka jakości

Motywowani wyzwaniami rynku i rosnącymi oczekiwaniami klientów, jesteśmy głęboko przekonani, że sukces w branży i stabilny postęp możemy osiągnąć tylko wówczas, jeśli skupimy się na jakości we wszystkich aspektach naszej działalności.

Skutecznie wykorzystamy wszystkie dostępne zasoby finansowe, ludzkie i technologiczne, aby

 

  • Ustanowić strategie zarządzania i zapewnienia jakości we wszystkich naszych planach biznesowych i strategiach rynkowych oraz uwzględnić je w kryteriach oceny wyników każdego pracownika w firmie. 
  • Utrzymać wysoki poziom wyposażenia technicznego, wdrażać nowe technologie oraz dążyć do pełnej zgodności z wymogami regulacyjnymi i innymi standardami przyjętymi przez firmę. 
  • Przeprowadzić badania wymagań klientów w celu osiągnięcia maksymalnej elastyczności i zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług. 
  • Utrzymywać oparte na wartości dodanej relacje z naszymi dostawcami w celu zwiększenia zdolności obu stron do zapewnienia wysokiej jakości produktów. 
  • Utrzymać międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001, który gwarantuje ciągłe doskonalenie, i uczynić go integralną częścią wszystkich procesów firmy. 
  • Stale doskonalić efektywność procesów poprzez system zarządzania. 
  • Tworzyć środowisko pracy zapewniające zasoby do szkolenia naszych pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji.
  • Zachęcać pracowników wszystkich szczebli do pracy na rzecz ciągłego doskonalenia produktów i usług oferowanych naszym klientom. 
  • Przeprowadzać regularne przeglądy i audyty systemu zarządzania oraz weryfikować nasze osiągnięcia i postęp zgodnie z przyjętymi standardami. 

  

Kierownictwo ufa, że wszyscy nasi pracownicy przyczynią się do realizacji polityki firmy i wszystkich wynikających z niej zobowiązań zgodnie z ich obowiązkami.