Skip to main content

Wizja & Misja

Misja Dunapack Packaging i Eurobox 
 

  • Nasza jakość i usługi stanowią wzór dla całego naszego sektora Na rynkach międzynarodowych jesteśmy postrzegani jako spółki odpowiedzialne Innowacje są dla nas priorytetem Programy rozwoju osobistego są centralnym elementem w kulturze naszej Grupy Nasze spółki odznaczają się wysokim stopniem zintegrowania wg łańcucha wartości

 

Wizja Dunapack Packaging i Eurobox 
 

  • Opowiadamy się za kreatywnymi i konkurencyjnymi rozwiązaniami w zakresie opakowań w łańcuchu dostaw dla naszych klientów w środkowej i Wschodniej Europie.