This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Skip to main content

Wizja & Misja

Misja Dunapack Packaging i Eurobox 
 

  • Nasza jakość i usługi stanowią wzór dla całego naszego sektora Na rynkach międzynarodowych jesteśmy postrzegani jako spółki odpowiedzialne Innowacje są dla nas priorytetem Programy rozwoju osobistego są centralnym elementem w kulturze naszej Grupy Nasze spółki odznaczają się wysokim stopniem zintegrowania wg łańcucha wartości

 

Wizja Dunapack Packaging i Eurobox 
 

  • Opowiadamy się za kreatywnymi i konkurencyjnymi rozwiązaniami w zakresie opakowań w łańcuchu dostaw dla naszych klientów w środkowej i Wschodniej Europie.