Skip to main content

Sürdürülebilirlik Raporu 2022

Prinzhorn Group, her zaman sürdürülebilir bir iş yaklaşımı izlemiş olmaktan gurur duyuyor. Döngüsel ürünler şirket amacımızın özünde yer alır, değer zincirimiz doğası gereği döngüseldir ve %100 geri dönüştürülebilir çözümler sunarız. Prinzhorn Group içinde sürdürülebilirliğe nasıl yaklaştığımızı göstermek ve yaptığımız işe olan tutkumuzu paylaşmak istiyoruz: döngüyü yaşamak ve sürdürülebilir ürünlerle geleceğe katkıda bulunmak.

Sürdürülebilirlik hakkında şeffaf bir raporlama yapmanın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, yatırımcılarımızın ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağını umuyoruz.

Sürdürülebilirlik raporumuzun birçok alanda paydaşlarımızla işbirliği ile yapacağımız profesyonel sürdürülebilirlik yönetimimiz için güçlü bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

Daha fazlasını okuyun

veya raporun tamamını buradan indirin

Çevremizi önemsiyoruz

Çevreyle uyumlu şekilde var olmak, uzun vadeli düşünmek ve sorumluluk bilinciyle davranmak şirket felsefemizin temelinde yer alır. Sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için şirketimizin çevresel, sosyal ve kültürel aktivitelerini sürekli geliştirmekte kararlıyız. Dunapack Packaging olarak hedefimiz, çalışanlarımızın farkındalığını artırmak ve her türlü atığı azaltarak yalın olmaya çalışmaktır.
Tam geri dönüştürülebilirlik ve kaynak optimizasyonu, ürünlerimizi tasarlarken önceliğimizdir. Tüm ürünlerimiz %100 geri dönüştürülebilir olup ham maddelerimiz büyük ölçüde geri dönüştürülmüş kağıttan oluşur.
Uzun vadeli büyüme stratejimiz, sürekli gelişim gösteren çalışanlarımızla müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve katma değerli ürünler yaratmaktır.
Tüm ticari aktivitelerimizin daha iyi bir dünya, daha yeşil bir çevre ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmasını sağlayarak bir rol modeli olmaya devam edeceğiz.

Kapalı Sistem Geri Dönüşüm

Prinzhorn Group’un her üyesi, ekolojik ayak izini azaltma ve zaten üst seviyelerde olan çevre koruma standartlarını daha da artırma konusuna büyük önem verir.
Enerji tasarrufuna yönelik yatırımların ve yenilenebilir kaynakları kullanma girişimlerinin amacı, sürdürülebilir üretime erişmek ve her bir fabrikanın kendi bünyesinde sürdürebilir hale gelmesini desteklemektir.