Skip to main content

Доклад за устойчиво развитие 2022

Prinzhorn Group с гордост заявява, че винаги е следвал устойчив бизнес подход. Кръговите продукти са от основно значение за нашата фирмена цел, нашата верига на стойността е по своята същност кръгова и предлагаме 100% рециклируеми решения. Радваме се да представим първия си доклад за устойчиво развитие, който има за цел да даде представа за това как подхождаме към устойчивостта в рамките на Prinzhorn Group и да споделим страстта си към това, което правим: да живеем цикъла и да допринасяме за светло бъдеще с устойчиви продукти.Отчитането прозрачно на нашия ангажимент към устойчивото развитие ще отговори на изискванията и очакванията на нашите клиенти, доставчици, инвеститори и служители.

Убедени сме, че това ще създаде силна основа за бъдещото ни професионално управление на устойчивостта в сътрудничество с нашите заинтересовани страни в много области, включително опазването на околната среда.

Прочети повече

Или тегли целия доклад от тук

Ние се грижим за околната среда

Хармоничното съжителство с околната среда е залегнало в основата на философията на нашата компания, заедно с дългосрочното мислене и отговорния начин на живот. Ние се ангажираме непрекъснато да подобряваме екологичните, социални и културни дейности на нашата компания, за да постигнем устойчив растеж. Нашата цел в Dunapack Packaging е да бъдем lean във всички области и работим, като намаляваме всички видове отпадъци и същевременно повишаваме нивото на информираност на всички наши служители.
Основни фактори при проектиране на нашите продукти са пълната рециклируемост и оптимизирането на ресурсите. Всички наши продукти са 100% рециклируеми, а суровините ни се състоят основно от рециклирана хартия.
Дългосрочната ни стратегия за растеж е насочена към максимално удовлетворяване на клиентите, чрез създаване на продукти с добавена стойност от нашите служители, които се стремят към непрекъснато усъвършенстване.
Ние ще продължим да бъдем модел за подражание, като гарантираме, че всички наши бизнес дейности допринасят за един по-добър свят, по-зелена околна среда и устойчиво бъдеще.

Затворен цикъл на рециклиране

Всеки служител на Prinzhorn Group поставя голям акцент върху намаляване на своя екологичен отпечатък и върху по-нататъшно повишаване на вече високите стандарти за опазване на околната среда.
Целта на енергоспестяващите инвестиции и усилията за използване на възобновяеми ресурси е постигане на устойчиво производство и повишаване устойчивостта на отделните заводи.