Skip to main content

Конструкция и дизайн

Dunapack Packaging разработва и доставя висококачествени стандартни и персонализирани решения за опаковане от велпапе, които отговарят на индивидуалните Ви нужди. Опаковките от велпапе трябва да бъдат икономични и функционални, да защитават продукта, да осигуряват стабилност и най-вече да рекламират съдържанието си. Нашият опит и иновации ни помагат да постигнем това. Ние не само намираме идеалното съответствие на артикулите от велпапе за Вашите продукти, но и следим целия процес на опаковане. Тясно си сътрудничим с нашите клиенти, за разработка на предложения за спестяване на разходи, време и усилия, и съдействаме за успешното реализиране на проекта.

Нашите опитни специалисти са готови да проявят нестандартен подход, за да намерят най-доброто решение за Вас. Идеите се реализират бързо и прецизно с помощта на модерна CAD система. За оптимизиране и представяне на идеята нагледно, създаваме мостри на плотер. Това дава възможност за производство на по-малки серии за първоначални тестове на опаковките.
Електронните системи за разпознаване на цветовете позволяват точното им възпроизвеждане според избрания дизайн, като се поддържа високо качество на печата през целия производствен процес. Работим с готови дизайни, предоставени от нашите клиенти, а също така и съдействаме за създаването на нов облик на опаковката. Тъй като нашите развойни отдели си сътрудничат в рамките на цялата Група, можете да се възползвате от творческите идеи на всички наши локации.

Характеристики

 • Автоматично сгъване

  Решение за опаковане от велпапе, адаптирано за автоматично сгъване. Специалистите по научноизследователска и развойна дейност от DP Packaging адаптират предложените решения към оптималните възможности на машинния парк на клиента.

 • Ръчно сгъване

  Решение за опаковане от велпапе, адаптирано за ръчно сгъване. При проектирането търсим най-висока функционалност, с цел най-малко усилие и обем работа при сглобяване.

 • Дисплеи

  Нашите решения за опаковане от велпапе, които предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват отлична видимост на продукта в търговския обект. 

 • Лесни за отваряне

  Нашите решения за опаковки от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която позволява бързото им и безопасно отваряне от крайния потребител. 

 • Лесно пренасяне

  Нашите решения за опаковане от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която позволява лесно и безопасно боравене с тях по време на транспорт и съхранение. 

 • Възможност за повторно затваряне

  Нашите решения за опаковане от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която позволява бързо и безопасно повторно отваряне.

 • Стабилност при съхранение

  Нашите решения за опаковане от велпапе  предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция за стабилност, когато са подредени една върху друга по време на транспорт, съхранение и излагане.

 • Защита от кражби

  Нашите решения за опаковане от велпапе  предлагат най-добрата възможна транспортна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която защитава съдържанието им от неразрешени посегателства. 

 • Вентилиране

  Нашите решения за опаковане от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция за улесняване на вентилацията вътре в опаковката (напр. необходима в процеса на шоково замразяване на някои хранителни продукти).

 • Модулни

  Серия от решения за опаковане от велпапе, чиято характерна особеност е размерът, изразен в определени пропорции, зависещи една от друга, например: 1/2, 1/3 / 1/4. Техният модулен размер и форма позволяват да бъдат ефективно подреждани в използвания транспортен обем, дори когато се използват комбинации от тези опаковки.

Вашата идея

Ние проектираме и произвеждаме опаковки, които отговарят на индивидуалните изисквания на нашите клиенти. Свържете с нас и заедно ще намерим правилното решение за опаковане!