Skip to main content

Продукти

Най-важното за Dunapack Packaging, когато проектираме и произвеждаме опаковъчни решения, е те да отговарят на изискванията на клиентите. Dunapack Packaging разработва и произвежда индивидуални, опаковъчни решения с висококачествен печат, във всичките ни заводи. 
Силните страни и основни ценности на Dunapack Packaging са постоянният фокус към клиента, персонализираното продуктово портфолио, високият стандарт на качество, заедно с екологично ориентирано производство.
Винаги се стремим да отговаряме на изискванията на нашите клиенти, на пазара и на нуждите на потребителите, както за доразвиване на съществуващите продукти, така и при разработкатa на нови. 
Нашите опаковки далеч надхвърлят основната цел да защитават съдържанието. Те изпълняват и функцията на визитна картичка на компанията. Опаковката придава на продуктите тяхната уникална визуална идентичност. 

 

Транспортни опаковки

за защита, транспорт и съхранение на широк спектър от стоки, при които здравината и стабилността са особено важни.

Прочетете повече

Опаковки готови за рафта

осигуряват защита по време на транспорт и съхранение, като същевременно позволяват директно излагане на рафта в магазина

Прочетете повече

Потребителски опаковки

средство за комуникация с крайния купувач, като същевременно осигуряват безопасност на продукта.

Прочетете повече

Индустриални опаковки

за защита, транспорт и съхранение на широк спектър от стоки, включително тежки и чупливи части, компоненти или обемисти продукти, при които здравината е особено важна

Прочетете повече

Пратки/Електронна търговия

опаковки с надеждна защитна функция за транспортиране на стоки с индивидуален дизайн

Прочетете повече

Пункт за продажба (POS)

иновативно решение, подходящо за разнообразно насърчаване на продажбите

Прочетете повече

Подаръци и аксесоари

ние проектираме Вашата индивидуална подаръчна кутия

Прочетете повече

Замяна на пластмасата

алтернативни решения, съобразени с най-новите тенденции в опазване на околната среда и устойчивостта

Прочетете повече

Плотове

с размери, здравина и свойства, съобразени със специфичните нужди на клиента

Прочетете повече

Опаковки по заявка

Разработваме индивидуални решения за опаковане от велпапе, които да отговарят на Вашите индивидуални нужди!

Свържете се с нас!

Характеристики

 • Автоматично сгъване

  Решение за опаковане от велпапе, адаптирано за автоматично сгъване. Специалистите по научноизследователска и развойна дейност от DP Packaging адаптират предложените решения към оптималните възможности на машинния парк на клиента.

 • Ръчно сгъване

  Решение за опаковане от велпапе, адаптирано за ръчно сгъване. При проектирането търсим най-висока функционалност, с цел най-малко усилие и обем работа при сглобяване.

 • Дисплеи

  Нашите решения за опаковане от велпапе, които предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват отлична видимост на продукта в търговския обект. 

 • Лесни за отваряне

  Нашите решения за опаковки от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която позволява бързото им и безопасно отваряне от крайния потребител. 

 • Лесно пренасяне

  Нашите решения за опаковане от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която позволява лесно и безопасно боравене с тях по време на транспорт и съхранение. 

 • Възможност за повторно затваряне

  Нашите решения за опаковане от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която позволява бързо и безопасно повторно отваряне.

 • Стабилност при съхранение

  Нашите решения за опаковане от велпапе  предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция за стабилност, когато са подредени една върху друга по време на транспорт, съхранение и излагане.

 • Защита от кражби

  Нашите решения за опаковане от велпапе  предлагат най-добрата възможна транспортна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция, която защитава съдържанието им от неразрешени посегателства. 

 • Вентилиране

  Нашите решения за опаковане от велпапе предлагат най-добрата възможна защита за Вашите стоки и включват допълнителна функция за улесняване на вентилацията вътре в опаковката (напр. необходима в процеса на шоково замразяване на някои хранителни продукти).

 • Модулни

  Серия от решения за опаковане от велпапе, чиято характерна особеност е размерът, изразен в определени пропорции, зависещи една от друга, например: 1/2, 1/3 / 1/4. Техният модулен размер и форма позволяват да бъдат ефективно подреждани в използвания транспортен обем, дори когато се използват комбинации от тези опаковки.

#mybox by Dunapack Packaging

Дизайнът е силно предимство, което отличава Dunapack Packaging от конкурентите. Нашата платформа за ноу-хау в областта на опаковките #mybox by Dunapack Packaging е лесен и ефективен начин за търсене и показване на най-добрите решения за опаковане. Това е богата платформа с над 1500 дизайна на опаковки, предоставяща продуктови решения с добавена стойност, които отговарят на изискванията на нашите клиенти. Ако искате да научите повече за #mybox by Dunapack Packaging, свържете се с нас.

Свържете се с

Captcha image