Skip to main content

Kvaliteta

Kao vodeći proizvođač rješenja za ambalažu od valovitog kartona, naš cilj i prioritet jest postići najveću moguću razinu kvalitete koja ispunjava ili premašuje očekivanja naših kupaca.
Kako bismo osigurali usklađenost sa zahtjevima, provodimo kontrole u svakoj fazi tehnološkog procesa tijekom proizvodnje ambalaže od valovitog kartona. Imamo moderne laboratorije opremljene najnovijom tehnologijom, zahvaljujući čemu postižemo veliku točnost i pouzdane rezultate.

 

Politika kvalitete

Vođeni izazovima trenutačnog tržišnog okruženja i kao odgovor na povećane zahtjeve kupaca, uvjereni smo da su uspješno poslovanje i stabilan napredak mogući samo ako se usredotočimo na kvalitetu u svim aspektima našeg poslovanja.

Učinkovito iskorištavamo sve dostupne financijske, ljudske i tehnološke resurse kako bismo:

 • Postavili osiguranje upravljanja i kvalitete u svim našim poslovnim planovima i tržišnim strategijama te kako bismo ih uključili u kriterije za ocjenjivanje radnog učinka svakog našeg zaposlenika.
 • Održali stalnu visoku razinu tehničke opreme, uveli nove tehnologije i postigli potpunu usklađenost s regulatornim i drugim zahtjevima koje je prihvatilo društvo.
 • Proveli istraživanje o zahtjevima kupaca u cilju postizanja maksimalne fleksibilnosti i osiguravanja visoke kvalitete proizvoda i usluga.
 • Održali veze s dodanom vrijednošću s našim dobavljačima u cilju povećanja sposobnosti obiju strana da osiguraju proizvode visoke kvalitete.
 • Održali međunarodni sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 kojim se jamči neprestano poboljšanje i integrirali ga u sve naše poslovne procese.
 • Neprestano poboljšavali učinkovitost procesa sustava upravljanja.
 • Stvorili radno okruženje u kojem se omogućuje edukacija naših zaposlenika i povećanje njihovih kvalifikacija.
 • Poticali zaposlenike na svim razinama da rade za neprestano poboljšanje proizvoda i usluga koje nudimo našim kupcima.
 • Provodili redovite preglede i audite sustava upravljanja te ocjenjivali naša postignuća i naš napredak u skladu s prihvaćenim standardima. 

 

 • Create a working environment to provide resources for the training of our employees and increase theirqualifications.
 • Encourage employees of all levels to work for continuous improvement of products and services offered toour customers. 
 • Conduct regular reviews and audits of the management system and evaluate our achievements and progressaccording to the accepted standards. 

  
The management is confident that all our employees will contribute to the policy fulfillment and all the relatedcommitments in line with their responsibilities.