Skip to main content
Dunapack Packaging Hungary

Nagrada za pakiranje Worldstar Global

Dunapack Packaging Mosonudvar je jedan od pobjednika Worldstar nagrade za 2023. u kategoriji “Tranzit” sa svojom ambalažom isključivo od valovitog papira za automobilske staklene krovove koja zamjenjuje drvenu i plastičnu ambalažu i omogućuje pojedinačnu dostavu.

Ovo novo pakiranje postiglo je pozitivne rezultate duž cijelog opskrbnog lanca i rezultiralo uštedom od 40% za kupca, BOS. Ovakvo pakiranje rezultira učinkovitijim procesom gospodarenja otpadom. Novo rješenje pakiranja u potpunosti se uklapa u načela globalnog programa dizajna ambalaže za recikliranje objavljenog u smjernici Svjetske organizacije za ambalažu.

https://www.worldstar.org/winners_detail/3234/2023/