Skip to main content
Dunapack Packaging Hungary

Отличие от Worldstar Global Packaging 2023

Dunapack Packaging Hungary и Dunapack Packaging Mosonudvar са един от победителите на Worldstar 2023 в категория "Транзит" с опаковките си за автомобилни стъклени покриви, изработени изцяло от велпапе, които успешно заменят опаковките от дърво и пластмаса и позволяват индивидуална доставка.

Тази нова опаковка постигна високи резултати по цялата верига на доставки и донесе 40% икономия за клиента, BOS. Унифицираните опаковки водят до по-ефективен процес на управление на отпадъците. Това нова опаковъчно решение напълно отговаря на принципите на глобалната програма за дизайн на рециклируеми опаковки, публикувана в ръководството на Световната организация по опаковките.

https://www.worldstar.org/winners_detail/3234/2023/