Skip to main content
Bulgaria

Кариерно ориентиране на ученици

Dunapack Packaging Plovdiv

Въпросите какъв искаш да станеш и в коя сфера искаш да се развиваш, вълнуват родители и ученици още в основния курс на образование. За да им помогнем да се ориентират и да разберат какви са възможностите пред тях, ние от Dunapack Packaging Plovdiv се присъединихме към инициативата на Общински детски комплекс Пловдив и на 09.11.2022 проведохме среща с ученици в гр. Пловдив. 
Представихме Компанията, опита си с дуалното обучение и възможностите за стаж и работа при нас. Ние вярваме, че хората са ключа за успеха на компанията, и предимствата на дуалната форма на обучение са много - основно за самите ученици, които освен че получават заплащане, придобиват и практически опит по време на обучението си. При нас е практика голяма част от стажантите да получат предложение и започнат професионалния си път на постоянен договор.
Дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката на страната, като оказва пряко влияние върху намаляването на младежката безработица.